Choď na obsah Choď na menu
 


Anatómia človeka

Príspevky

Koža

11. 3. 2019

 

Stavba a funkcia kostrových svalov v skratke

13. 2. 2019

Stavba a funkcia kostrových svalov

 

sval – musculus :

 • orgán zložitej vnútornej štruktúry
 • úloha je hybná
 • v ľudskom tele je cca 600 svalov; väčšina z nich je párových
 • sval má odstup/zvyčajne bližšie k hlave/ a úpon

 

stavba kostrového svalu:

 • svalové tkanivo
  • priečne pruhované
  • riadené mozgovými a miechovými nervami
  • riadené vôľou - vôľová inervácia
 • väzivo
 • nervové tkanivo
 • cievy

stavba priečne pruhovanej svaloviny (kostrové svalstvo) :

 • základná jednotka - svalové vlákno, skladá sa z kontraktilných jednotiek - myofibríl
 • kontraktilná  jednotka svalového vlákna sú myofibrily
 • vlákna sú veľmi pružné

fascia - väzivový obal na povrchu svalu

úpon kostrového svalstva - sval prekrýva jeden alebo viac kĺbov a upína sa do kosti

šľacha – tendo :

 • kostrové svaly sú k skeletu upnuté pomocou šliach
 • je to zväzok kolagénnych vláken
 • šlacha vrastá do periostu kosti, čo zabezpečuje veľkú mechanickú pevnosť

šľachové pošvy – chránia šľachy

svalová kontrakcia - vyvolaná nervovým podnetom šíriacim sa uprostred svalu

 • prahový - vyvolá kontrakciu
 • podprahový - príliš slabý podnet - sval nereaguje, prahový podnet – pre kontrakciu, všetko alebo nič
 • elektromyograf – prístroj ktorý sleduje svalovú  funkciu
 • svalový tonus – kľudové napätie svalu

jedno nervové vlákno inervuje 100 i viac svalových vláken

v šľachách a svaloch sa nachádzajú zvláštne telieska - šľachové telieska a svalové vretienka - zvláštne snímače v svaloch a šľachách, informujú Centrálny Nervový Systém o polohe, pohybe, napätí  v svaloch

svaly pri kontrakcii spotrebúvajú O2

kyslíkový dlh - ak telo nie je schopné prostredníctvom krvi dodať svalstvu dostatočné množstvo kyslíka - vzniká kyslíkový dlh /sval získava energiu štiepením glukózy bez prístupu O2 - anaeróbna glykolýza, pričom vzniká kyselina mliečna - svalovica /. Hlavným zdrojom energie pre svalovú činnosť sú cukry.

 

SVALY HLAVY, KRKU A TRUPU, CHRBTA v skratke

13. 2. 2019

SVALY HLAVY, KRKU A TRUPU, chrbta

svaly hlavy:

 • tvoria dve skupiny - svaly žuvacie a mimické (výrazové)
  žuvacie svaly priťahujú spodnú čeľusť k hornej čeľusti; niektoré začínajú na kostiach mozgovej časti lebky, preklenujú čeľustný kĺb a upínajú sa na dolnú čeľusť; sval spánkový - m. temporalis, sval žuvací - m. masseter, dva svaly krídlové - mm. Pterygoidei /lat a med/ 
 • mimické svaly – smeruju od lebky do kože tváre, pohybujú kožou a vytvárajú výraz tváre

( kruhové očné zvierače, kruhový ústny zvierač, bradový sval, čelový sval), pohybujú viečkami, ústami a podieľa sa na funkcii rečových orgánov

Svaly krku:

 • m.platyzma- široký plochý sval, mimický
 • po stranách krčnej chrbtice sú šikmé svaly
 • bočne je uložený kývač hlavy - m. sternocleidomastoideus
 • vpredu sú : nadjazylkové svaly vytvárajú dno ústnej dutiny
 • podjazylkové svaly, ťahajú hrtan a jazylku dolu

svaly hrudníka :

 • delia sa na tri skupiny: vlastné svaly hrudníka, svaly pletenca HK, bránica
 • vlastné svaly hrud.:medzirebrové vnútorné(výdych) a vonkajšie svaly (nádychové)
 • svaly pletenca :veľký prsný sval - m. pectoralis major, malý sval prsný - m. pectoralis minor /pomocné dýchacie svaly, priťahujú lopatku a HK k trupu/, pilovitý sval predný - m. serratus anterior /otáča lopatku, napomáha vzpaženiu/, podkľúčny sval - m. subclavius
 • bránica - diaphragma; plochý sval vyklenutý do dutiny hrudnej; najdôležitejší dýchací sval

brušné svaly:

 • ploché svaly,
 • podľa uloženia rozoznávame skupinu prednú, zadnú a bočnú 
 • predná skupina : priamy sval brušný - m. rectus abdominis, uprostred je väzivový pruh – linea alba, v ňom je pupok
 • zadná skupina: štvorhranný sval bedrový
 • bočná skupina: vonkajší a vnútorný šikmý sval  - m. obliguus externus a internus abdominis , priečny sval brušný - m. transversus abdominis
 • spodný okraj vonkajšieho šikmého svalu tvorí tenká šľacha ligamentum ingvinale/slabinový väz
 • brušné svaly spolupracujú pri brušnom lise

chrbtové a šijové svaly :

 • široký sval chrbta - m. latissimus dorsi
 • sval trapézový - m. trapezius; rozsiahly plochý sval ležiaci z chrbtových svalov najpovrchnejšie
 • svaly lopatky (nadhrebeňový, podhrebeňový, malý a veľký oblý sval)
 
Celý príspevok | Rubrika: Anatómia človeka | Komentáre: 0

Svaly končatín v skratke

13. 2. 2019

 

Dýchacia sústava

13. 2. 2019

 
Celý príspevok | Rubrika: Anatómia človeka | Komentáre: 0

Svaly úvod

6. 1. 2019

 

Spojenia Rebier , Hrudník

12. 3. 2009

 
Celý príspevok | Rubrika: Anatómia človeka | Komentáre: 0

Hrudná kosť , Mostík

12. 3. 2009

 
Celý príspevok | Rubrika: Anatómia človeka | Komentáre: 4

Kosti hrudníka

12. 3. 2009

 
Celý príspevok | Rubrika: Anatómia človeka | Komentáre: 0

Pohyblivosť chrbtice

12. 3. 2009

 
Celý príspevok | Rubrika: Anatómia človeka | Komentáre: 0