Choď na obsah Choď na menu
 


Svaly úvod

Stavba a funkcia kostrových svalov

 

sval – musculus :

 • orgán zložitej vnútornej štruktúry
 • úloha je hybná
 • v ľudskom tele je cca 600 svalov; väčšina z nich je párových
 • sval má odstup/zvyčajne bližšie k hlave/ a úpon

 

stavba kostrového svalu:

 • svalové tkanivo
  • priečne pruhované
  • riadené mozgovými a miechovými nervami
  • riadené vôľou - vôľová inervácia
 • väzivo
 • nervové tkanivo
 • cievy

stavba priečne pruhovanej svaloviny (kostrové svalstvo) :

 • základná jednotka - svalové vlákno, skladá sa z kontraktilných jednotiek - myofibríl
 • kontraktilná  jednotka svalového vlákna sú myofibrily
 • vlákna sú veľmi pružné

fascia - väzivový obal na povrchu svalu

úpon kostrového svalstva - sval prekrýva jeden alebo viac kĺbov a upína sa do kosti

šľacha – tendo :

 • kostrové svaly sú k skeletu upnuté pomocou šliach
 • je to zväzok kolagénnych vláken
 • šlacha vrastá do periostu kosti, čo zabezpečuje veľkú mechanickú pevnosť

šľachové pošvy – chránia šľachy

svalová kontrakcia - vyvolaná nervovým podnetom šíriacim sa uprostred svalu

 • prahový - vyvolá kontrakciu
 • podprahový - príliš slabý podnet - sval nereaguje, prahový podnet – pre kontrakciu, všetko alebo nič
 • elektromyograf – prístroj ktorý sleduje svalovú  funkciu
 • svalový tonus – kľudové napätie svalu

jedno nervové vlákno inervuje 100 i viac svalových vláken

v šľachách a svaloch sa nachádzajú zvláštne telieska - šľachové telieska a svalové vretienka - zvláštne snímače v svaloch a šľachách, informujú Centrálny Nervový Systém o polohe, pohybe, napätí  v svaloch

svaly pri kontrakcii spotrebúvajú O2

kyslíkový dlh - ak telo nie je schopné prostredníctvom krvi dodať svalstvu dostatočné množstvo kyslíka - vzniká kyslíkový dlh /sval získava energiu štiepením glukózy bez prístupu O2 - anaeróbna glykolýza, pričom vzniká kyselina mliečna - svalovica /. Hlavným zdrojom energie pre svalovú činnosť sú cukry.