Choď na obsah Choď na menu
 


Tradičná čínska medicína - základná teória

26. 12. 2008

Tradičná čínska medicína  - základná teória

 

Z hľadiska  čínskej medicíny bol pohľad na človeka ako na súčasť celku – vesmíru , ktorý na neho neustále pôsobí. Z hľadiska mikrokozmu je i človek celkom. V tomto zmysle neexistuje choroba len jedného orgánu , alebo dokonca jeho časti , ale je vždy onemocnenie celého jedinca . Liečbou jedného orgánu môžeme ovplyvniť iný orgán. Dochádza k vzájomnej podpore alebo naopak ich vzájomnému tlmeniu ich funkcii .

Podľa tradičných názorov celý vesmír , a sním aj človek, neustále vibruje medzi dvoma pólami  - JANGOM a JINOM , ktoré sú síce protikladné ale navzájom späté . Jeden z druhého vzniká a každý z nich v sebe nosí zárodok toho druhého. Jeden bez druhého nemôžu existovať sú ako deň a noc , chlad a teplo a podobne.

Všetko aktívne , teplé  a svetlé , tak isto aj pohyb patrí do systému JANG. Všetko pasívne , hmota, chlad , tma , pokoj  patrí do systému JIN.

Obidva tieto princípy musia byť v rovnováhe .

Taktiež ľudské zdravie je prejavom rovnováhy oboch týchto princípov, ktoré existujú všade, a samy sú podstatou takzvanej životnej energie – čchi, ktorá udržuje rovnováhu medzi jednotlivými orgánmi a celkom, a podľa tradičných názorov cirkuluje „čchi“ v tzv. v akupunktúrnych dráhach .

Tradičná akupunktúra má systém dvanástich orgánov  a teda aj dvanásť párových akupunktúrnych dráh , ku ktorým môžeme priradiť dve nepárové dráhy – predná a zadná stredná , patria však už ku systému mimoriadnych dráh .

Ako aj dráhy , tak i orgány delíme  na jangove a jinové .

JINOVÉ vnútorné orgány sú : PEČEŇ , SRDCE, SLEZINA SO SLINIVKOU , PĽUCA ,ĽADVINY, OBAL SRDCA

JANGOVÉ vylučovacie :  (duté orgány) ŽLČNÍK , TENKÉ ČREVO, ŽALUDOK, HRUBÉ ČREVO, MOČOVÝ MECHUR, TROJITÝ OHRIEVAČ.

Energia dráhami preteká v 24 hodinovom cykle .

Porucha cirkulácie energie medzi jednotlivými orgánmi príčinou ich onemocnení .

Úlohou tradičnej čínskej medicíny je odstrániť tieto poruchy , brániace voľnému toku energie .

Pokiaľ bola akýmkoľvek spôsobom narušená funkcia správneho toku energie , a tým spôsobená porucha funkcia orgánov , možno ju upraviť vhodným podráždením zodpovedajúcich akupunktúrnych bodov a tým navodiť znovu stav zdravia .

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.