Choď na obsah Choď na menu
 


VEČERNÁ MEDITÁCIA

31. 1. 2010

Večerná meditácia

V tejto chvíli plnej pokoja a mieru, kedy máte čas starať sa sami o seba, sústreďte svoj dych a svoje myšlienky na to, aby ste sa zbavili a očistili od udalostí dňa a pripravili sa na ničím nerušený spánok. Čas oddychu a uvoľnenia si zaslúžite. Vaša myseľ teraz vyhovie vašej vôli a zameria sa na liečivú energiu lásky vo vašom vnútri.

Než sa pustíte do čistenia a harmonizácie koreňovej čakry, je dobré začať niekoľkými hlbokými, očistnými nádychmi a výdychmi. Pri každom nádychu vnímajte, ako ste stále uvoľnenejší a pokojnejší. S každým výdychom sa zbavujte starostí, ktoré vás cez deň trápili. Nechajte odplynúť všetky obavy a strachy uložené v bunkovej pamäti a aurickom poli.

Teraz si precíťte alebo vnútorným zrakom nájdite na spodnom konci chrbtice svoju koreňovú čakru. Vyzerá ako nádherne čistý, rubínovo červený ventilátor vyžarujúci jasné božské svetlo a preneste túto afirmáciu: „Všetky moje potreby boli uspokojené. S vďačnosťou prijímam, že Boh, zdroj všetkého dobra, vždy dokonale uspokojí všetky moje fyzické potreby. Som v bezpečí a milovaný/á.“

Behom ďalších hlbokých nádychov a výdychov si možno všimnete, ako sa začínajú uvoľňovať vaše vnútorné orgány a ucítite, ako sa vám po tele – zvonku i zvnútra – rozlieva slastný pocit. V tomto okamihu je dobré odhodiť všetky zostávajúce bariéry, ktoré vám bránia naplno prežívať vašu prvú, božskú podstatu. Nebojte sa vzdať svojich plánov, túžob a ambícií a nechať ich rozpustiť v liečivom svetle vo vašom vnútri. Jedine potom sa môžu všetky vaše potreby zjednotiť v dokonalej harmónii. Nebojte sa nechať rozpustiť všetky pocity strachu alebo viny, ktoré vám bránia naplniť váš božský zmysel života, tu a teraz.

Desať centimetrov nad čakrou koreňa si precíťte alebo vnútorným zrakom nájdite svoju sakrálnu čakru podobnú dokonalému oranžovému šperku žiariacemu prenikavým bielym svetlom. Potom preneste túto afirmáciu: „Prijímam svojho vnútorného sprievodcu, ktorý mi ukazuje božský zmysel môjho života, a viem, že moja vôľa je v dokonalom súlade s vôľou božou, čo mi prináša najväčšie šťastie. Plne prijímam Jeho podporu v manifestácii svojho nádherného života vo svete foriem.“

Teraz si v duchu vybavte a nechajte rozpustiť všetky spomienky na vaše dnešné stretnutie s ľuďmi. Pošlite ich svojim anjelom, Duchu svätému a Bohu, aby ste sa od nich oslobodili a viac sa nimi nezaťažovali. Priznajte si úprimne, ale bez hodnotenia a súdov, aký ste zo seba mali pocit. Potom ho nechajte jednoducho odplynúť s vedomím, že už samotným priznaním vlastných chýb ste sa od nich očistili a transformovali ich v záujme spoločného vývoja a vyššieho dobra. Chyby vyžadujú nápravu, nie trest, a preto ich teraz prijmite ako skúsenosť, ktorá je súčasťou dokonalého božského rádu.

Ak máte pocit, že vám ktokoľvek uberá energiu, odstrihnite v duchu jemno hmotné mentálne vlákno, ktoré vás s ním spája. Snažte sa mu odpustiť, že vás zdanlivo vysáva, a odovzdajte ho božskému svetlu, tu a teraz. Prestaňte sa sústreďovať na svoju vlastnú osobnosť a osobnosti druhých a zamerajte sa miesto toho na pravú jednotu svojej duše s dušou Boha.

Až sa prestanete sústrediť na osobnosti a zdanlivo oddelené telesné schránky, precíťte alebo vnútorným zrakom nájdite vašu čakru solar plexu, žiariacu stále jasnejšie, až vyzerá ako nádherné malé slnko za jarného úsvitu. Ak máte pocit, že vás dnes nejaký človek podráždil alebo rozhneval, preneste túto liečivú afirmáciu: „Oslobodzujem tú časť seba, ktorá ma dráždi, keď na teba pomyslím.“

Potom sa zhlboka nadýchnite a preneste ďalšiu afirmáciu: „Všetci ľudia ma podporujú v mojej snahe skutočne milovať. Nosím v sebe svetlo ducha svätého rovnako ako každý boží tvor. Žijem v harmónii a jednote so všetkým životom – a ďakujem za toto poznanie.“

Teraz požiadajte archanjela Michaela, aby obklopil vaše srdce svojou liečivou energiou a sňal z nej všetku temnotu. Anjeli žijú v časovo a priestorovo neobmedzenom rozmere, takže môžu byť s mnohými ľuďmi na rôznych miestach naraz. Akonáhle Michaela požiadajte o pomoc, objaví sa po vašom boku. Odovzdajte mu všetku temnotu, tiaž a neschopnosť odpustiť, aby ich mohol očistiť a transformovať v božom svetle.

 Precíťte si alebo vnútorným zrakom sledujte, ako vašu srdcovú čakru zalieva teplé, žiarivé svetlo božej lásky. Vnímajte svoju čakru ako nádherný, smaragdovo zelený svietiaci kruh, ktorý rotuje dokonale plynulým pohybom. Potom preneste túto afirmáciu: „Odpúšťam sebe aj všetkým ostatným všetky negatívne myšlienky, ktoré nás počas dnešného dňa napadli. Radšej než tieto chyby uvoľniť ako ďalšie negatívne myšlienky, volím pokoj a mier. Modlím sa za to, aby všetky omyly boli odpustené a zabudnuté všetkými zúčastnenými.“

Po ďalšom hlbokom nádychu a výdychu si  precíťte alebo vnútorným zrakom sledujte, ako ste obklopení niekoľkými milujúcimi anjelmi. Odovzdajte im všetky spomienky, všetko, čo ste si dnes mysleli, povedali, počuli alebo čítali. Odhoďte všetky spomienky na komunikáciu rovnako ľahko, ako vyhadzujete včerajšie noviny. Už ich nepotrebujete, rovnako ako stré správy. Dovoľte anjelom, nech ich odnesú ku svetlu, kde ich dokonale očistia a vrátia vám ich presiaknuté láskou.

Citom alebo  vnútorným zrakom nájdite svoju hrdelnú čakru. Vyzerá ako rozžiarený bledomodrý kruh, ktorý sa neustále otáča, poháňaný svetlom a úprimnou komunikáciou. Sny počas noci vám môžu pomôcť odblokovať vaše komunikačné kanály. Nadýchnite sa preto zhlboka a preneste túto afirmáciu: „Prajem si a vedome žiadam o to, aby som mal/a dnes v noci sen, v ktorom sa navždy zbavím všetkých blokov, ktoré mi bránia v plnohodnotnej komunikácii s Bohom. Prajem si, aby som si celý sen do všetkých detailov pamätala. Ďalej prosím o to, aby sa vo všetkých časových rovinách zharmonizovala karma týkajúca sa komunikácie.“

Teraz keď ste uvoľnení a pripravení na ničím nerušený spánok, predneste túto afirmáciu: „S radosťou prijmem všetky rady a lekcie, ktorých sa mi v dnešných snoch dostane. Vedome sa zbavujem všetkých zábran a strachov, ktoré by mi mohli brániť v prijatí a plnom pochopení duchovného pohľadu. Žiadam svojich anjelov, aby mi pomohli vidieť všetko, čo je skutočné, pravdivé a pochádza z lásky.“

S ďalším hlbokým nádychom a výdychom uvoľnite svoj duchovný sluch, aby bol vnímavý k harmonickým zvukom božej múdrosti, hlasu vášho vyššieho ja, božskej hudbe nebeských sfér a anjelskej lásky. Predneste túto afirmáciu: „Jasne a zreteľne počujem a vnímam slová lásky. Nadšene nasledujem vyšší princíp a pokyny Boha. Otváram svoj duchovný sluch, tu a teraz.“

Ďalej si precíťte alebo vnútorným zrakom nájdite priamo pred sebou svoje tretie oko, otvorené dokorán, čisté a plné lásky, a sledujte, ako sa na vás pozerá s vedomím, že ste jedna duša. Vnímajte jeho tmavomodrú farbu so zábleskami fialovej, v dokonalom súlade, očistenú a vyváženú. Predneste túto afirmáciu: „Vidieť je pre mňa bezpečné. Milujem farby liečivého, anjelského svetla. Verím tomu, čo vidím, pretože viem, že mi to pomôže.“

Až necháte Ducha svätého rozpustiť všetko zostávajúce napätie vo vašom vnútri, stanete sa mierumilovnou a milujúcou bytosťou, akou už v skutočnosti dávno ste. Po ďalšom, úžasne osviežujúcom hlbokom nádychu a výdychu ste pripravení otvoriť svoju korunnú čakru, nebeskú klenbu vášho fyzického, aurického aj éterického tela. Niekoľkokrát sa zhlboka nadýchnite a vydýchnite a vychutnajte si, že ste naveky spojení so všetkým živým.

 Teraz ste pripravení na ničím nerušený, liečivý spánok plný podivuhodných, krásnych snov a povznášajúcej múdrosti. Precíťte si alebo vnútorným zrakom pozrite na váš dom obklopený bielym svetlom a požiadajte anjelov strážnych, aby nad ním v noci bdeli. Láskyplný dohľad týchto spoľahlivých anjelov nepustí do vnútra nič škodlivé. Teraz ste v bezpečí a môžete sa celkom uvoľniť. Poďakujte anjelom, svojmu vyššiemu ja, Duchu svätému a Bohu za všetko, čím ste a čo máte. Ste pripravení na pokojný, hlboký, ničím nerušený spánok, z ktorého sa ráno prebudíte dokonale osviežení a plní sily.

Dobrú noc a sladké sny!