Choď na obsah Choď na menu
 


RANNÁ MEDITÁCIA NA OČISTENIE ČAKIER

31. 1. 2010

Ranná meditácia na očistenie čakier

Zhlboka sa nadýchnite, vydýchnite a otvorte sa liečivému svetlu vo svojom vnútri. Ste dokonalá celistvá bytosť a nemusíte k sebe nič pridávať, aby ste mohli naplno využiť svoj potenciál. Nanajvýš sa musíte zbaviť niekoľkých blokov, ktoré vám bránia zakúsiť a vychutnať si svoju božskú podstatu. Prebuďte  v sebe schopnosť liečiť seba, aj svojich blízkych aj každú situáciu do ktorej sa dostanete. Objavte dary duchovného pohľadu, ktorý je vám vlastný, lebo ste sväté dieťa nekonečnej múdrosti vesmíru.

Zamerajte svoju pozornosť na večný plamienok žiarivo čistého, božského svetla v oblasti vášho žalúdka a chvíľu ho vnímajte. Je to plamienok vašej pravej podstaty, božskej esencie. Ak sa na neho sústredíte a rozhodnete sa, že ho chcete rozdýchať a zväčšiť, môžete to urobiť hneď teraz. Predstavujte si a vnímajte, ako sa božské svetlo z plameňa vo vašom vnúti šíri a postupne vyplňuje nie len vaše telo, ale aj auru. Vnímajte jeho teplo a nechajte sa prestúpiť božskou láskou a pokojom.

Potom presuňte svoju pozornosť k spodnému koncu chrbtice. Precíťte si alebo sa vnútorným zrakom pozrite na žiarivý červený kotúč točiaci sa v smere hodinových ručičiek. Vyzerá ako zapnutý stropný ventilátor s prekrývajúcimi sa lopatkami a nádherne žiarivým rubínovo červeným odtieňom. Je to vaša koreňová čakra, energetické centrum riadiace myšlienky a názory súvisiace s peniazmi a pocitom fyzického bezpečia.

Precíťte si alebo sa vnútorným zrakom pozrite, či tam nie sú nejaké tmavé miesta vzniknuté následkom strachu a starostí. Také pocity sú celkom bežné a nie je potrebné sa za ne odsudzovať. Je len potrebné sa ich zbaviť, očistiť sa a dovoliť božskému svetlu, aby ich transformovalo. Nadychujte sa a vydychujte zhlboka cez prvú čakru a požiadajte Ducha svätého, jeho svetlo nosíte vo svojom vnútri, aby vás očistil a rozpustil temnotu v koreňovej čakre slovami: „Dovoľujem božskému svetlu, aby rozpustilo všetky moje strachy, obavy a starosti týkajúce sa peňazí, bezpečnosti a bezpečia.“

Precíťte si alebo skontrolujte vnútorným zrakom, či vaša koreňová čakra je dokonale čistá, žiariaca a plná božského svetla. Nadýchnite sa veľmi zhlboka a preneste očistnú afirmáciu: „Viem, že som v úplnom bezpečí a že všetky moje potreby budú vždy plne uspokojené.“

Znovu sa zhlboka nadýchnite a preneste pozornosť do miesta asi 10 až 15 cm nad prvú čakru. Precíťte si alebo si vnútorným zrakom nájdite oranžový kruh rotujúci ako nádherne prežiarený oranžový ventilátor. Teraz sledujte svoju sakrálnu čakru, energetické centrum riadiace myšlienky a postoje týkajúce sa chutí a túžob. Hľadajte, či na nej nie sú tmavé škvrny, nánosy vašich strachov a obáv.

Nechajte všetky stopy strachu a temnoty rozplynúť v Duchu svätom božského svetla pomocou afirmácie: „Nechávam všetky svoje túžby a chuti rozpustiť v božskom svetle, aby sa mohli dokonale zladiť s vôľou môjho vyššieho ja a Boha.“

Znova sa zhlboka nadýchnite sa a vydýchnite, precíťte si, ako vás dych očisťuje, a povedzte túto afirmáciu: „žijem v súlade s nekonečným zdrojom výživy, podpory a lásky, ktorá vyviera zo zlatého prameňa svetla v mojom vnútri. Všetky moje túžby sú teraz v dokonalej rovnováhe.“

S ďalším hlbokým nádychom presuňte pozornosť do oblasti brucha. Tam nájdete nádherný, otáčajúci sa žltý kruh podobný malému slnku. Je to vaša čakra solar plexu, energetické centrum riadiace myšlienky a názory súvisiace so silou a mocou. Precíťte si alebo nájdite vnútorným zrakom akékoľvek tmavé miesta, ktoré vo vnútri tohto žltého kruhu zanechal strach. Pri ďalšom očistnom nádychu nechajte všetku temnotu a strach rozpustiť v Duchu svätom a božskom svetle so slovami: „Vzdávam sa všetkých strachov a snáh týkajúcich sa moci a ovládania a nechávam ich rozplynúť v nádhernom, liečivom svetle v mojom vnútri. Mám k dispozícii všetku moc a silu, ktorú v tomto okamihu potrebujem.“

 Precíťte si alebo sa vnútorným zrakom skontrolujte, či je vaša čakra solar plexu očistená, a povedzte túto afirmáciu: „S vďačnosťou prijímam a bez obáv využívam svoju silu. Táto moc pochádza z jednoty s Bohom a všetkými stvorením a má jediný zmysel: milovať a slúžiť všetkému životu. Dnes si doprajem nádherný, láskyplný deň a všetky stretnutia s ostatnými budú prežiarené svetlom tohto zdroja.“

Pri ďalšom hlbokom nádychu presuňte pozornosť do oblasti srdca. Tu ucítite alebo vnútorným zrakom uvidíte nádherný, smaragdovo zelený žiariaci kruh rotujúci ako malý ventilátor zo svetielkujúceho nefritu. Je to vaša srdcová čakra, energetické centrum riadiace myšlienky a názory týkajúce sa lásky a vzťahov. Preskúmajte túto čakru, citom alebo vnútorným zrakom, a zaistite, či na nej nie sú nejaké temné miesta poznamenané strachom. Ak ich nájdete, celkom nezaujato si ich prehliadnite a nechajte ich jednoducho rozplynúť v Duchu svätom a božskom svetle so slovami: „Zbavujem sa všetkých strachov a obáv spojených s dávaním a prijímaním lásky. Žiadam Ducha svätého a večné svetlo, aby mi pomohli uvoľniť všetky bloky, ktoré mi bránia v hlbokom prežívaní lásky.“

Teraz sa opäť veľmi zhlboka nadýchnite a povedzte túto afirmáciu: „Dovoľujem si bez zábran dávať a prijímať lásku. Som v bezpečí a milovaný/á. SOM MILOVANÝ/Á. MILUJEM. Milujem, milujem, milujem, milujem.“

S hlbokým nádychom presuňte pozornosť do oblasti krku, kde ucítite alebo vnútorným zrakom uvidíte nádherný, bledomodrý rotujúci kruh. Je to vaša hrdelná čakra, energetické centrum riadiace myšlienky a názory súvisiace s hovorenou i písanou komunikáciou. Ak ste v poslednej dobe mal/a strach hovoriť pravdu, pravdepodobne teraz na svojej hrdelnej čakre ucítite alebo vnútorným zrakom uvidíte tmavé škvrny. Nechajte všetky komunikačné bloky rozpustiť v božskom svetle so slovami: „Odhadzujem všetky zábrany, ktoré mi bránia v komunikácii, a nechávam ich rozplynúť vo svetle. Zbavujem sa všetkých strachov, ktoré by mi dnes mohli brániť láskyplne zdeľovať svoju pravdu.“

Potom sa zhlboka nadýchnite a povedzte túto afirmáciu: „Dovoľujem môjmu vyššiemu ja a Duchu svätému, aby dnes skrze mňa hovoril, kedykoľvek k tomu bude príležitosť. Ustupujem do úzadia a predávam Duchu svätému vládu nad svojou komunikáciou. Každý, s kým sa dnes stretnem, bude mať z mojich slov prospech.“

Nasleduje ďalší hlboký nádych. Teraz sa zamerajte na oblasť vo vnútri vašej hlavy tesne nad ušami. Tu ucítite alebo vnútorným zrakom uvidíte dva rotujúce červenofialové ventilátory s prekrývajúcimi sa listami, namierená nahor v uhle približne 30o. sú to ušné čakry, ktoré nám umožňujú načúvať hlasu Boha a duchovných sfér. Ak ste ich mali poslednú dobu pocit, že prestávate počuť svoj tichý vnútorný hlas, vaše ušné čakry budú mať zrejeme tmavší odtieň.

Prejasniť ich môžete tým, že sa zhlboka nadýchnete a zameriate pozornosť na božské svetlo vo svojom vnútri. Toto svetlo veďte vedome, pomocou svojej vôle do ľavej aj pravej ušnej čakry. Sledujte, ako rozpúšťa staré strachy spojené s duchovným sluchom. Po hlbokom nádychu povedzte túto afirmáciu: „Zbavujem sa strachu načúvať Bohu, môjmu vyššiemu ja, anjelom alebo iným bytostiam duchovných sfér. Odpúšťam tiež všetkým, ktorí mi kedy povedali niečo nepríjemné.“

Znovu sa veľmi zhlboka nadýchnite a s výdychom povedzte: „Teraz jasne počujem, prijímam a nasledujem všetko, čo je mi zdeľované pre moje najvyššie dobro. Načúvam hlasu Ducha svätého a vždy budem.“

S ďalším hlbokým nádychom preneste pozornosť do oblasti medzi očami. Vnútorným zrakom tam uvidíte točiaci sa tmavomodrý kruh, ktorý sa občas bielo a fialovo zableskne. Pri pohľade na tento kruh možno priamo pred sebou uvidíte čosi oválne. Je to vaše tretie oko, vaša brána k jasnozrivosti a duchovným víziám. Vyzvite svoj tretie oko, aby sa otvorilo dokorán a umožnilo vám vidieť všetko pravdivo a jasne. Zhlboka sa nadýchnite a uvoľnite všetko, čo blokuje váš duchovný zrak so slovami: „Už sa nebojím budúcnosti a nebránim sa vidieť pravdu.“

A po ďalšom hlbokom nádychu upevnite svoj duchovný zrak touto afirmáciou: „Dovoľujem svojmu vyššiemu ja vidieť pravdu. Je to bezpečné. Moje vízie sú dokonale vedené a prestúpené láskou.“

Opäť sa zhlboka nadýchnite a zamerajte sa na oblasť tesne pod temenom hlavy. Tu sa nachádza vaša korunná čakra, energetické centrum súvisiace s vašim vyšším ja a univerzálnou, vševediacou mysľou. V týchto miestach ucítite alebo vnútorným zrakom zbadáte majestátny fialový kruh, rotujúci ako nádherný, exotický stropný ventilátor. Ak v korunnej čakre zaznamenáte akékoľvek tmavšie miesta, môžete ich teraz prečistiť slovami: „Dovoľujem svetlu Ducha svätého, aby rozpustilo všetky prekážky, ktoré mi bránia v čerpaní božskej múdrosti a odovzdaniu sa vyššiemu vedeniu. Nebojím sa načúvať svojmu vyššiemu ja, Bohu, ani anjelom.“

Opäť sa zhlboka nadýchnite a povedzte túto afirmáciu: „Viem, že keď budem nasledovať rady svojho vnútra, som v bezpečí. Dovoľujem mu, aby mi ponúkalo množstvo skvelých príležitostí prejaviť svoju skutočnú podstatu – byť silnou a milujúcou duchovnou bytosťou. Načúvam, dôverujem a nechávam sa viesť. Načúvam, dôverujem a nechávam sa viesť. Verím.“

Teraz ste skrz-naskrz prežiarený a pripravený na vzrušujúci deň, v ktorom naplno využijete svoju duchovnú múdrosť. Ďalšími hlbokými nádychmi a výdychmi počas dňa sa môžete dobíjať energiou a udržiavať svoje čakry v rovnováhe a čisté.

Vzdajte vďaku Bohu, anjelom a Duchu svätému za túto znovuzískanú duchovnú silu a povedzte si nahlas, že máte právo oddať sa plne svojmu pravému ja, so všetkou hrejivou, žiarivou krásou. Ste dokonalí a celistvý. Ste obklopení a prestúpení láskou!