Choď na obsah Choď na menu
 


Egyptský horoskop od 15 . 8 . do 29. 1.

6. 12. 2008

Toth ......... ( 15.august – 16.september )

Toth

   Toth je egyptský vtáčí boh, ktorý si kladie za cieľnaplniť zmysly bytostí dôvtipom, vynaliezavosťou a tvorivosťou. Jasnozrivosť tohto boha bránií podvodom, klamstvám a podlosti. Tento boh je inšpirátorom astronómov, liečiteľov a kúzelníkov. Je znázorňovaný ako ľudská bytosť s vtáčou hlavou.
   
   Nositelia tohoto egyptského boha patrí k najproduktívnejším ľuďom. Sú ochotní obetovať svoje vlastné záujmy, aby mohli plniť zverené úlohy. V povahe týchto ľudí je zodpovednosť, presnosť, ale niekedy môžu byť príliš úzkostliví a skeptickí. Veria vo svoje schopnosti, majú bystrý úsudok, cit pre medziľudské vzťahy a tieto vlastnosti rozumne využívajú k svojim cieľom. Nie sú schopní dať voľný priebeh spontánnosti a majú sklon odporovať všetkému, čo sa nezlučuje s ich predstavami poriadku a s očakávaním. Niekedy môžu pôsobiť hĺbavo a tajomne. Pri týchto náladách sú voči ostatným nedôverčiví, podozrievaví, ale napriek tomu nikdy nie sú bez priateľov a vplyvu. Ich dobrosrdečná snaha druhým pomáhať ich môže priviesť do nebezpečenstva, že budú ostatnými zneužívaníi. Horšie než iní ľudia znášajú prílišnú psychickú a fyzickú námahu, ktorá môže mať za následok vážne zdravotné problémy. Títo ľudia majú vlastnosti dobrých ekonómov, je medzi nimi veľa matematikov, bankárov či právnikov.
   
   V spoločnosti sú skôr ostýchaví a málokedy sa odvážia dať najavo svoje skutočné pocity. Keď sa zamilujú, ich city sú veľmi hlboké a silné, ale snažia sa ich väčšinou zakrývať, majú sklon k zdržanlivosti a cudnosti. Pokiaľ sú uprímne milovaní, sú nevýslovne šťastní.
 

  Sutech ......... ( 17.september – 20.október )

Sutech

   Sutech je boh zla, vojny, búrky a púšte, stelesňuje hnev a žiarlivosť. Jeho božský brat Horus ho porazil, a preto blúdi ako vyhnanec púšťou hnaný úmorným a neúprosným slnkom. Tento exilový rozmer ho povyšuje na boha slobody. Sutech bol znázorňovaný buď ako mýtické zviera zložené z častí tiel rozličných živočíchov, alebo v ľudskej podobe so zvieracou hlavou (osol, psovitá šelma, mraveničník…).
   
   Ľudia narodení v znamení tohoto boha žijú stále v akomsi strachu a úzkosti, sú veľmi nároční a stále chtcú podávať maximálne výkony. Neustále rieši dilemu, kedy zvoliť ten správny okamžik pre čin a rozhodnutie. Len málokto z ostatných ľudí si tak dobre uvedomuje rôzne možnosti voľby. Stále hľadajú duševnú rovnováhu, túžia po harmónii a majú silné obavy, aby nesklamali. Kritika či neúspech se ich veľmi dotkne a neľahko se s tým vyrovnávajú. Ťažko priznajú svoju chybu či omyl. Často to vedie k tomu, že už nemajú dostatok síl, aby v započatej práci pokračovali. Sutechova hnevavosť sa u týchto ľudí objaví vtedy, keď sa stretnú s nejakou nespravedlnosťou, potom sú nekompremisní. Narodili sa s pocitom, že majú pomáhať spravodlivosti a všetkému, čo je na svete dobré, a v tom sú neúnavní. Nositelia tohoto boha neľahko znášajú politický útlak a často radčej emigrují, než aby sa podrobili nespravodlivej nadvláde. V exile si vždy vedú dobre, ak kráčajú v šľapajach svojho patróna Sutecha.
   
   Materiálne hodnoty týchto ľudí príliš nezaujímajú, ale nestává sa, že sú bez prostriedkov. Títo ľudia sú rodení diplomati, ktorí dokonce dávajú dohromady nepriateľov, aby ich uzmierili. Dokážu byť štedrí k priateľom, kterých si vyberajú neomylným odhadom.
   
   K svojmu rastu potrebujú uprímnú náklonnosť a oddanosť svojho partnera.
   
Usir ......... ( 21.október – 25.november )

Usir

   Usir bol bohom poľnohospodárstva, ktorá zasvätil ľudstvo do tajov pestovateľstva a civilizácie. V širšom zmysle symbolizuje nevyčerpateľnú silu prírody a životnosť vegetácie. Oddanou manželkou mu bola jeho sestra - dvojča Eset. Tento boh bol najčastejšie znázorňovaný v ľudskej podobe s korunou a žezlom.
   
   Nositelia tohoto boha sú inteligentní, bystrí ľudia s perspektívnym uvažovaním a aktívnym myslením. Charakterizuje ich originalita a tvrdošíjnosť. Sú nesmierne zvedaví až príliš, a pokiaľ ich niečo zaujíma, nebudú ľutovať žiadnu námahu, aby sa dozvedeli to, čo potrebujú. Ich snaha po dokonalosti ich núti klásť vysoké požiadavky na seba i na ostatných. Majú veľké ideály, a preto sa nikdy nezaoberajú malichernými vecami. Znášajú dobre námahu a dokážu čeliť nebezpečenstvu. Je veľmi ťažké u týchto ľudí vopred odhadnúť ,ako budú reagovať.
   
   Sú zdatní v zamestnaní, ale aj v každodennom živote, majú talent rozpoznať každú vhodnú príležitosť. Zaujímajú sa o všetko, čo je záhadné a skryté, majú sklony k mystike. Ich veľkou slabosťou je horšia prispôsobivosť. Sú to jedinci stvorení pre vedúce funkcie, kde síce budú náročnými šéfmi, ale podriadenými ich budú mať v obľube.
   
   Ľudia narodení v znamení tohoto boha sú silné osobnosti, ktoré dokážu majstrovsky maskovať svoje pocity, hoci aj žiarlivosť alebo závisť.
   
   Pokiaľ ide o lásku, bývajú veľmi milovaní, hoci oni sami skutočne milujú len zriedkavol Nepoznajú preto plamene lásky, svoje obete nechávajú väčšinou neľútostne v zúfalstve.
   Anubis ......... ( 26.november – 28.december )

Anubis

   Anubis je boh s hlavou psa, ktorý sa zúčastňuje pohrebných rituálov. Prisudzuje sa mu umenie balzamovať telá zomrelých. Tento boh má naviac úlohu prevádzača duší z jasného dňa do brán posvätných miest. Blízkosť smrti ako by varovala nositeľov tohto boha na možné nebezpečenstvá.
   
   Títo odvážny ľudia milujú každúu činnosť, ktorá je spojená s rizikom. Túžia po živote (i po láske) plnej dobrodružstva a vzrušenia. Táto túžba vyhľadávať nebezpečenstvo a vydávať svoj život či svoju existenciu milosť či nemilosť osudu vedie až príliš často k tomu, že jedinci boha Anubisa umierajú neprirodzenou, niekedy násilnou smrťou.
   
   Títo ľudia milujú svet, v ktorom sa stále niečo deje, a preto je okolo nich stále rušno. Majú nezávislú povahu a veľká sila týchto jedincov spočíva v optimizme a ich schopnosti nadchnúť sa. Väčšinou sa už vo veľmimladom veku postavia na vlastné nohy. Môžu sa javiť ako ľahkomyselní, ale presne vedia, čo chcú. Ľudia, ktorí sa k nim chcú pripojiť, musia mať ich tempo.Častokrát predbiehajú svoju dobu a pohŕdajú zaužívanými konvenciami.
   
   Ľudia narodení v tomto období sú sebeckí, v súvislosti s ich slobodou a časom, nie však v materiálnej oblasti. Neradi sa nechávajú o čas okrádať zbytočnou či nudnou prácou. Len veľmi ťažko sa premáhajú a podrobujú druhým. Nedokážu počúvať, ale sami vyžadujú takmer slepú poslušnosť. Nositelia tohoto boha veľmi radi cestujú a s obľubou vykonávajú športy, ktoré môžu vykonávať v prírode. Sú to romantickí a vášniví partneri. Vo svojich citoch a úmysloch sú čestní a otvorení. Veria na lásku a priateľstvo na celý život aj potom, čo zažili trpké chvíle.

Hathor ......... ( 29.december – 29.január )

Hathor

   Hathor, strážkyňa milencov, patrila k najzložitejším egyptským božstvám. Ochraňovala ženy a deti a bola spojovaná so smrťou a znovuzrodením. Pomáhala ženám pri počatí a pôrode alebo vítala duše v podsvätí a občerstvovala ich jedlom a pitím. Najčastejšie sa objavovala v podobe strašidelného zvieraťa, ktoé bolo trochu krokodílom, trochu levom a trochu hrochom.
   
   Nositelia tohoto boha sú múdry, vytrvalí a aktívny. V ich zložitej povahe sa nachádza mnoho rozporov, títo ľudia chcú byť za každú cenu radikálny a "iní". Kladú veľký dôraz na to, aby sa odlišovali od ostatných, sami ale nechcú nič meniť. Stále prichádzajú s novými myšlienkami a nápadmi, ale spravidla bývajú vo veľkom predstihu oproti tomu, na čo sú ľudia zvyknutí, čo má za následok časté nepochopenie a sklamanie. Z týchto nálad ich ale vylieči ďaľší skvelý a originálny nápad. Pokiaľ dôjde k jeho realizácii, potrebujú pomoc iných ľudí, pretože im chýba dostatok sily a pevnej vôle dotiahnuť veci do konce.
   
   Títo ľudia majú veľkú predstavivosť a intuíciu, ktorá im umožňuje rozpoznať skryté súvislosti. Pre svoj prehľad sú často žiadaní o radu alebo pomoc. Zdanlivo sa títo ľudia nedajú ľahko "vykoľajiť" kritikou druhých, ale za ich ľahostajným výzorom sa skrýva hlboká pokora. Cez tento stav sa ale dokážu rýchlo preniesť. Sú veľkorysí a tolerantní k chybám a prehreškom druhých.
   
   Neznášajú obmedzovanie slobody a nevydržia dlho na jednom mieste. Týchto ľudí vzrušuje všetko nové, preto stále vyhľadávajú nových a zaujímavých ľudí. Potrebujú tolerantného a chápajúceho partnera, za čo sa mu odvďačia oddanosťou a vernosťou.

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.