Choď na obsah Choď na menu
 


Egyptský horoskop od 7.5. do 14.8.

6. 12. 2008

Horus ......... ( 7.máj – 8.jún )

Horus

   Tento egyptský boh s vtáčou hlavou (najčastejšie s podobou sokola) je synom Eset a Usira. Vystupoval ako nebeský boh a za jeho oči boli často pokladané Slnko a Mesiac. Neskôr bol uctievaný ako ochranca divokej zveri. S pomocou svojej matky zvádzal legendárny boj s uzurpátorom Sutechom, ktorý je ústredným prvkom egyptskej mytológie. Horus zvíťazil, obnovil poriadok a spravodlivosť a stal se tak prvým zvrchovaným bohom zjednoteného Egypta. Tento egyptský boh je symbolom boja Svetla proti Temnote a nabáda k bdelosti a k spravodlivosti.
   
   Ľudia, ktorí sa narodili v znamení tohoto boha, majú vrodenú snahu uplatniť sa, sebarealizovať a byť stredobodom záujmu. Bývajú vynaliezaví, zvedaví, energickí a obratní. Majú vynikajúcu pamäť a ich doménou je hromadenie znalostí. Radi hovoria či diskutujú, ale na konkrétne a konečné závery nekladú príliš veľký dôraz.
   
   Sú pracovití, niekedy chcú stihnúť mnoho vecí naraz a výsledok je potom samozrejme diskutabilný. Ich chybou je, že se málokedy zamyslia nad situáciou, než se do niečoho pustia, a spontánne jednajú. Tiež im chýba trpezlivosť. Chcú dokázať viac, než sú schopní, a niekedy sa púšťajú do projektov, ktoré sú nad ich sily. Často na nich zo všetkých strán dolieha nebezpečenstvo, že sa nesústredia a že svoje ciele stratia z očí.
   
   Nie sú príliš diskrétnymi a dôvernými priateľmi, a odkryté tajomstvá radi zverejňujú. V láske sú veľmi vynaliezaví, ale preváži to ich nestálosť. Nie náhodou sa stáva, že dlho milujú dvoch partnerov súčasne, bez toho aby mal niektorí z nich podozrenie. Čím neskôr uzavrú manželstvo, tým väčšia je pravdepodobnosť, že bude dlhšia doba jeho trvania.
   

Geb ......... ( 9.jún – 12.júl )

Geb

   Tento egyptský boh zeme symbolizuje materstvo, bdie nad plodnosťou, pôrodmi, úrodou a zberom. Ženský princíp v sebe skrýva túžbu podrobiť sa a obetovať. Geb je považovaný za bájneho predka panovníkov.
   
   Nositelia tohoto egyptského boha sú spoľahliví, svedomití, zdržanliví a rezervovaní. Sú to romantickí, kľudní, skromní a trpezliví jedinci, ktorí bytostne túžia po harmonickom živote, ale v hĺbke duše sú pesimisti. Sú veľmi dôverčiví, a to i po mnohých urážkach a nezdaroch. Viac než čomukoľvek inému sa musia naučiť vidieť ľudí takých, akí sú. Ich veľkou chybou je nedostatok uvedomenia si vlastnej sily, a to zvlášť v medziľudských vzťahoch. Títo ľudia by sa mali naučiť žiť viac v realite, než v svojich vysnených predstavách. Hoci patria skôr k nepriebojným a nesmelým, sú veľmi inteligentní a dosť chytrí na to, aby dokázali nazbierané skúsenosti dobre zhodnotiť. Bývajú pôvodom skôr konzervatívny, sú nesmierne usilovní a pracovití, ale nie vždy ich to dovedie k blahobytu. Pri riešení pracovných úloh a problémov potrebujú určitý čas na rozmyslenie, nesmie sa na nich tlačiť. Nemali by si voliť povolania, ktoré sú psychicky veľmi náročné, pretože môžu ľahko podľahnúť stresu.
   
   Časté cestovanie im príliš nesvedčí, pretože narušuje ich rovnováhu a môže sa negatívne podpísať i na ich zdraví.
   
   V partnerskom vzťahu sa len málokedy uvoľnia, neustále majú strach zo sklamania. Sú ale ideálnymi, nežnými a vášnivými partnermi pokiaľ cítia, že sú naozaj milovaní. Toto egyptské božstvo dalo svojim nositeľom do vienka materstvo, preto ženy i muži sú viazaný na svoj domov a sú skvelými a obetavými rodičmi

Sachmet ......... ( 13.júl – 14.august )

Sachmet

   Sachmet ("Mocná") je strašlivá levia bohyňa, strážkyňa pekla a spravodlivosti. Slunečný boh ju vyslal zničiť vzpurné ľudstvo. Niekedy jej boli obetovaní zločinci a o nákazlivých chorobách sa hovorilo, že sú jej poslami. Jej srdcu chýba súcit, nepozná pochybnosť alebo útrpnosť. Je súčasne vládkyňou, ktorá dozerá, aby v živote poddaných vládol poriadok a jas.
   
   Ľudia narozdní v znamení tohoto boha majú skvelé pozorovacie schopnosti a vyvinutý telepatický zmysel. Charakterizuje ich silná vôľa, vitalita, vytrvalosť, veľkorysosť a tvorivosť. Títo ľudia o sebe spravidla nemajú žiadne pochybnosti, pretože dôverujú svojim schopnostiam a kvalitám. K cieľu volia najkratšiu cestu.
   
   Majú dar rychlých reakcií a aj v ťažkých situáciách uplatňujú svoj vrodený a neomylný inštinkt a postreh. Iich nedostatkom je málo zhovievavosti, fanfáronstvo a prílišná autoritatívnosť. Títo ľudia radi ovládajú ostatných ľudí, a to v zmysle materiálnom i duchovnom. Dokážu hovoriť správne veci v pravej chvíli. Dokážu zdolať všetky prekážky a ísť vytrvale za svojím cieľom. Ich prirodzená dôstojnosť a sebavedomie ich predurčuje pre významné a reprezentatívne funkcie.
   
   Nositelia tohoto boha nie sú ani v práci či v láske jednoduchými partnermi. Sotva sa dokážu vyrovnať s obmedzením akéhokoľvek druhu, k svojmu životu potrebujú čo najväčší priestor. Ich milostné city sú silné, ale o to horšie sa vyrovnávajú so sklamaním. Najviac trpia, keď sú osamelí. Nie vždy mávajú šťastné manželstvá, pretože majú značné majetnícke sklony a sú žiarliví.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.