Choď na obsah Choď na menu
 


Egyptský horoskop od 30 . 1. do 6.5.

6. 12. 2008

Amon (Rea) ......... ( 30.január – 1.marec )

Amon - Rea

   Jeden z najvýznamnejších egyptských bohov - hlavných stvoriteľov, je bohom vzduchu a dychu. Sú mu pripisované i veštecké schopnosti. Amon bol uctievaný ako boh plodnosti, neskôr sa jeho meno spojilo s menom nejvyššieho slnečného boha Rea. Amon v podobe hada bol prvou bytosťou v prvotných vodách a oplodnil kozmické vajce, z ktorého povstal život. Jeho manželka bola bohyňa Mut.
   
   Egypťania verili, že narodiť sa v tomto období je výzvou a príležitosťou k veľkému šťastiu. Nie je preto div, že mnohí vynikajúci bádatelia a učenci boli zrodení práve v tomto období. Títo ľudia stelesňujú pôvod a počiatočný bod všetkej činnosti. Ovplývajú silou, energiou, zdravím a žijú budúcnosťou. Sú veľmi inteligentní, originální a poznatky či zručnosti nadobúdajú veľmi ľahko. Mávajú veľké ideály a ich prirodzená snaha po dokonalosti ich núti k tomu, aby mali vysoké požiadavky ako na seba, tak na svoje okolie. Ale ich myšlienky a ciele môžu byť niekedy príliš utopické. Keď zistia, že sa zmýlili, len veľmi ťažko sa zmierujú s prehrou. Je nemysliteľné donútiť ich, aby jednali preti svojmu presvedčeniu.
   
   Hlavným motívom v ich práci nebudú peniaze, ale pocit sebarealizácie, entuziazmus a cit pre spravodlivosť (sú schopní pre dobrú vec nemálo obetovať a "nastaviť svoj vlastný krk"). Ale mali by byť menej dôverčiví k ostatným ľuďom, ktorí ich môžu zneužívať.
   
   Nositelia tohto boha bývajú veľmi milovaní, ale ich city sú len zriedkakedy silné. Sú mierne zdržanliví a len veľmi neradi o svojich citoch hovoria. Nie je ľahké s nimi žiť, pretože sú veľmi nároční, ale zato verní, oddaní a spoľahliví.

 

Mut ......... ( 2.marec – 3.apríl )

Mut

   Mut, manželka boha Amona, je jedna z najstarších egyptských bohýň. Mala ľudskú podobu a čelenku zo supa na hlave. Táto bohyňa ale nebola vplyvom nespravodlivého usporiadania rodového následovníctva prijatá na výslnie panteonu. Ukrivdená bohyňa dáva ľuďom narodeným v tomto období silného a neohrozeného ducha, pričom život a smrť pre nich majú rovnakú hodnotu.
   
   Títo ľudia sú obdareníi osobným kúzlom, bystrosťou a dokážu rýchlo chápať podstatné veci v meziľudských vzťahoch. Vždy vedia veľmi dobre uplatniť všetko, čomu se naučili. Sú obdarení predvídavosťou, intuíciou a príťažlivosťou.
   
   Sú praktickí a dobre si dokážu zorganizovať svoje úlohy. Bývajú prví, ktorí objavia a vyťažia z nových možností, pričom obvykle nezabúdajú na svoje vlastné záujmy. S obľubou sa zaoberajú vytváraním vecí, ktoré sú užitočné. Zmysel pre krásu sa v nich spája s tvorivým nadaním. Do každej činnosti sa vrhajú s nadšením a s dôverou v svoje schopnosti, ale niekedy im chýba trpezlivosť. Pokiaľ sa im niečo nepodarí, jednajú podráždene až zlostne, ale ich emócie netrvajú dlho. Do značnej miery sú ovplyvnení prostredím, v ktorom sa nachádzajú, a ľuďmi, ktorí ich obklopujú. Nezištne vyhovujú cudzím želaniam a vždy príjdu na pomoc, keď je to potrebné. Ostatní ľudia im tiež dôverujú a pomáhajú im. Sú to vnútorne silní ľudia, ktorí dokážu niesť problémy a starosti bez zbytočnej sebaľútosti. Dokonalú harmóniu a dozretie pociťujú medzi 40.-50.rokom života.
   
   Úspech a peniaze sú pre nich dôležité, ale na druhej strane potrebujú pocítiť obdiv a uznanie.
   
   Títo veľkí bojovníci sú schopní veľkej lásky. Manželstvo ich môže veľmi ovplyvniť, preto by mali byť opatrní pri výbere partnera.
   

 

Eset ......... ( 4.apríl – 6.máj )

Eset

   Táto najslávnejšia egyptská bohyňa je pokladaná za darkyňu a ochrankyňu života. Je zároveň bohyňou domáceho krbu a je posilovaná láskou, ktorá ju spojuje s bratom a manželom Usirom. Svoju vernosť a oddanosť prejavuje i svojmu synovi Horovi, ktorému podľa mýtov pomohla znovu nadobudnúť dedičstvo po otcovi. Najčastejšie je znázorňovaná v ľudskej podobe s hieroglyfickým názvom svojho mena (trónom) na hlave. Jej časté znázornenia s malým Horom na kolenách tvoria možno predobraz kresťanskej Madony.
   
   Ľudia narodení v tomto období sú mnohostranne nadaní a charakterizuje ich kľudná a trpezlivá povaha. Majú v sebe hlbokú silu a vôľu. Vážia si pokojné, čisté okolie a zakladajú si na minulosti. Veľmi rýchlo sa orientujú v každej situácii, sú pomerne dobre prispôsobiví a dobre prístupní všetkým novinkám, ktoré sa objavia. Rýchlo sa rozhodujú a spoliehajú viac na vlastné dojmy a pocity než na skúsenosti a rady iných. V práci sú veľmi presní a spoľahliví. Ich túžba po vedení je veľká, môžu sa zdať velmi vzdelaní, ale väčšinou sú tieto znalosti značne povrchné. Len vynimočne podliehajú pesimismu a beznádeji. I keď sa im nedarí a zdá sa, že je všetko stratené, dokážu zmobilizovať svoju silu a vôľu. Nositelia tejto egyptskej bohyne milujú svoj domov a svoju rodinu. Bývajú oddaní a verní, sú starostliví voči svojim deťom i k starším rodinným príslušníkom, bez pocitu, že se obetujú.
   
   Sú to prirozene veselí, vtipní a spoločenskí ľudia. Majú nesmierne vyvinutý zmysel pre umenie a mnoho ľudí narodených v tomto období parí medzi aktívnych umelcov, a to od architektov po hercov a spevákov.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.