Choď na obsah Choď na menu
 


Kostra - človeka

11. 1. 2009

      Kostra ( SKELETON)

Kostru tvoria kosti a ich spojenia. Kostra je pevná a zároveň pohyblivá opora tela. Pohyblivý aparát tela sa skladá z pasívneho aparátu ( kosti a ich spojenia ) a z aktívneho pohyblivého aparátu (kostrové svalstvo ) .

Kostru delíme :

1. OSOVÚ KOSTRU

-  chrbtica

-  kostra hrudníka

-  kostra hlavy

2. KOSTRU KONČATÍN

- kostra pletenca končatiny

- kostra voľnej končatiny

1. CHRBTICA

Chrbticu tvoria stavce –  „stĺpec stavcov“ . Chrbtica človeka sa skladá z 33 až 34 stavcov . Sú to :

-       Krčné stavce – je ich sedem

-       Hrudníkové stavce – je ich dvanásť

-       Driekové stavce – je ich päť

-       Krížové stavce – je ich päť a zrastajú v jednu krížovú kosť

-       Kostrčové stavce – sú štyri alebo päť a zrastajú v jednu kosť , kostrč

STAVEC –

Každý stavec (okrem nosiča ) má tri hlavné časti : 1. Telo , 2 . oblúk , 3 . výbežky stavca .

Z funkčného hľadiska telo je nosná časť stavca , oblúky chránia miechu a výbežky stavca sú páky , na ktoré sa upínajú svaly a sú dôležité  pre pohyblivosť chrbtice .

1.      Telo stavca , je predná mohutná časť stavca. Telo má tvar nízkeho valca. Na hornom a dolnom konci tela sú terminálne plochy , medzi ktorými sa nachádzajú medzistavcové platničky. Smerom na dol (krániokaudálnym) smerom sú telá stavcov mohutnejšie , úmerne s rastúcim zaťažením chrbtice. Telá krčných stavcov nesú hmotnosť lepky , telá driekových stavcov sú zaťažené okrem lepky aj trupom a hornými končatinami. Telo driekového stavca znesie v pozdĺžnej si zaťaženie 620kg.

2.     Oblúk stavca – odstupuje vzadu od tela stavca a spolu so zadnou časťou tela tvorí otvor stavca . Otvory stavcov položené na seba tvoria chrbticový kanál, ktorým prechádza miecha. Odstupy oblúkov od tela stavcov sú zúžené a tvoria horný a dolný zárez stavca .Priložením jednotlivých stavcov na seba vznikajú v týchto miestach medzistavcové otvory , ktorými vychádzajú miechové nervy.

3.     Výbežky stavcov – odstupujú od oblúka stavca . Na každom stavci je sedem výbežkov. Kraniálne odstupujú párové horné kĺbové výbežky a smerom dole vybiehajú dolné kĺbové výbežky . pomocou týchto výbežkov sa uskutočňujú kĺbové spojenia medzi stavcami. Laterálne odstupujú párové bočné výbežky a smerom dozadu mieri nepárový tŕňovitý výbežok . Na bočné a trňovité výbežky sa upínajú svaly .

Krčné stavce –

Krčných stavcov je 7 , telá krčných stavcov sú nízke , priečny priemer je väčší ako predo zadný priemer a koncové plochy tela sú prehĺbené. Otvory krčných stavcov sú široké, trojuholníkového tvaru. Na bočných výbežkoch sa nachádza priečny otvor, ktorým prechádza chrbticová tepna . Otvor v bočnom výbežku je charakteristický pre krčné stavce. Kraniálne smerujú horné kĺbové výbežky a kaudálne dolné kĺbové výbežky.

Tŕňový výbežok je krátky , rozdvojený a smeruje dozadu a mierne dole. Výnimkou je siedmy tŕňový výbežok, ktorý je nápadne dlhý, nerozdvojený a dobre hmatný pod kožou. Podľa tohto výbežku sa siedmy krčný stavec nazýva vyčnievajúci stavec.  Najmenším krčným stavcom, je tretí stavec a odchýlky v tvare majú prvý a druhy krčný stavec.

Nosič ATLAS je prvým krčným, stavcom a je nosičom lebky . Atlas nemá telo a skladá sa z dvoch oblúkov, z predného oblúka a zadného oblúka . po stranách stavca sú mohutnejšie bočné hmoty . Na zadnej ploche predného oblúka je plytká jamka pre zub čapovca . Na hornej ploche  bočných  hmôt sú dolné kĺbové plochy pre spojenie nosiča s druhým krčným stavcom – čapovcom.

 

Čapovec

Je druhý krčný stavec . z hornej plochy tela čapovca odstupuje výbežok zub čapovca , ktorý je ukončený hrotom zuba. Na prednej ploche zuba čapovca je plocha pre spojenie s oblúkom nosiča a na zadnej strane je plocha , o ktorú sa opiera priečny väz nosiča. Priečny väz napnutý medzi bočnými hmotami nosiča a zabraňuje pohybu zuba čapovca smerom dozadu do miechy. Okolo zuba čapovca sa otáča nosič s celou lebkou.

Hrudníkové stavce

Hrudníkových stavcov je dvanásť . Telá stavcov sú väčšie ako u krčných stavcov , koncové plochy tiel sú rovné a predo zadný rozmer tela stavca je väčší ako priečny rozmer. Charakteristické pre hrudníkové stavce je , že po bokoch tiel majú rebrové jamky pre spojenie s rebrami. Hlavička rebra sa prikladá medzi dva stavce , preto na tele sa nachádzajú jamky pri hornom i dolnom okraji tela stavca . Otvor stavca  je okrúhly. Kĺbové výbežky na spojenie so susednými stavcami , horné a dolné kĺbové výbežky sú postavené vo frontálnej rovine. Na bočných výbežkoch hrudníkových stavcov sa nachádza bočníková rebrová jama , kde sa pripája hrbček rebra. Tŕňový výbežok je dlhý a smeruje dorzokaudálne.

Driekové stavce

Driekových stavcov je 5 . Telá driekových stavcov sú mohutné a majú tvar obličky . Horná a dolná koncová plocha je rovná. Kĺbové výbežky sú orientované v predo zadnej rovine. Smerom do strán smeruje výrazný rebrový výbežok , ktorý je zvyškom nevyvinutého driekového rebra . Tŕňový výbežok má tvar obdĺžnikovej platničky , je krátky a smeruje dozadu.

 

Krížová kosť

Krížová kosť vznikla zrastením piatich krížových stavcov. Krížová kosť na klinový tvar , kraniálne sa rozširuje a kauduálne zužuje. Spolu s panvovými kosťami tvorí krížová kosť – panvu . Na panvovej ploche dobre rozoznať priečne čiary , ktoré sa zachovali ako stopy zrastov krížových stavcov. N panvovej ploche sú štyri páry otvorov , panvové otvory krížovej kosti pre výstupy miechových nervov. Na zadnej ploche sú tiež štyri páry otvorov , chrbtové otvory krížovej kosti . Otvory vedú do kanála krížovej kosti , ktorý je pokračovaním miechového kanála . Krížový kanál vyúsťuje do otvoru krížovej kosti , ktorý ohraničujú rohy krížovej kosti . Na spodnej strane vybieha krížová kosť do hrotu.

Na zadnej ploche krížovej kosti sú tri zvislé prebiehajúce hrebene krížovej kosti. Zrastením tŕňových výbežkov vzniká stredový hrebeň krížovej kosti , zrastením kĺbových výbežkov vzniká prostredný hrebeň krížovej kosti a zrastením bočných výbežkov vzniká bočný hrebeň krížovej kosti. Kraniálny rozšírený koniec krížovej kosti je spodina krížovej kosti , ktorá sa pomocou kĺbových výbežkov spája s posledným driekovým stavcom. Na bočnej časti kosti je ušnicová plocha , kĺbová plocha má spojenie s bedrovou kosťou a tesne za touto plochou je drsnatina krížovej kosti. Predná časť spodiny krížovej kosti vyčnieva do panvy ako predhorie.

 

Kostrč.

Kostrč vznikla zo 4 až 5 zakrpatených stavcov. Kostrč je drobná trojuholníková kosť, ktorá smerom hore vybieha v párové rohy kostrče. Rohy kostrče a rohy krížovej kosti sa spájajú pomocou chrupky.    

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Driekový stavec

(Mária Hrivňáková, 15. 5. 2009 19:16)

Dobrý deň.
Chcem sa spýtať, mamka 68 rokov ťažšie sa pohybuje, stráca rovnováhu, používa francúzku barlu. Spadla a zlomila si dve rebrá a driekový stavec. Bude ešte chodiť po vlastných? Alebo je dosť možné, že ostane na vozíku? Za odpoveď Vám ďakujem